Contra -Urvaste süda

Saturday, October 31, 2009

Peatse novembri alguseks võtan klõmaka viina

ja novembris ei joo - kõlab ilusasasti - olen ma seda juba kaks korda mitteteinud - või teinud - või üks kord või poolteist

aga põnev kuu tuleb

tahan seegi kord vastu pidada - eelmine kord oli mõnus

Labels:

Friday, October 30, 2009

Autoriõigused 80 aastat tagasi politsei hoole alla

Võru Teataja 31. oktoober 1929
Eesti kirjanikud
pidasid koosoleku
Tartus peeti Eesti kirjanikkude koosolek, kus pikemalt kõne all oli autoriõiguse küsimus. Kirjanik Luts tegi ettepaneku pöörata siseministeeriumi poole, et politseile tehtaks korraldus valvata, kas näidendi ettekandjatel autori luba on või ei ole.

Labels: , ,

Friday, October 23, 2009

Lahe värav! Kahju et ei lugenud:)

Labels:

Wednesday, October 21, 2009

Tubli lobitöö tikutootjate poolt

Võru Teataja 22. oktoober 1929
Välgumihklid maksu alla
Nagu kuulda, on valitsusel kavas tulesüütajaid erimaksu alla panna, mida nõudvat tikutrusti ringkonnad.

Labels: ,

Tuesday, October 13, 2009

Hoidkem nüüd Bosniale pöialt!

Et nad võidaksid Hispaaniat viimases mängus, sest siis moodustub skeem, kus Eesti on võitnud Armeeniat, kes sai jagu Belgiast, kes võitis Türgit, kes omakorda oli omavahelises mängus edukam Bosnia-Hertsegoviinast, kes lõpuks sai jagu Hispaaniast.

See on naljaskeem, aga ma hästi ei usu, et Eestil sellist skeemi varem on mõnelt turniirilt ette näidata:)

Labels: ,

Wednesday, October 07, 2009

Kommunistide kalendriplaan

Võru Teataja 8. oktoober 1929
Aastas 365 asemel 360 päeva
Nõukogude Venemaa uuest kalendrist
Laupäevad ja pühapäevad kaovad
Tuleva aasta alul tahetakse Nõukogude Venemaal maksma panna uus kalender, mis on väljatöötatud kommunistide maitse järele.
Uue kalendri maksmapanekuga on tulevast aastast Venemaal nädalas ainult 5 päeva. Ühenduses sellega jagatakse aasta 52 asemel 72 nädalaks. Seega on aastas 365 päeva asemel ainult 360 päeva. Igas kuus oleks 30 päeva, iga kuu on aga jagatud 6-eks nädalaks ja iga nädal 5-eks päevaks. Praegustest nädalapäevadest kaoksid täielikult laupäev ja pühapäev.
Uue kalendri järele langeb iga kuupäev teatud nädala päevale ja nii kestab see aastast aastasse. Sellega oleks kommunistlik kalender igavene. Kalendri reformaatoritel aga tekkis küsimus, mis teha ülejäänud 5 päeva ja 29. veebruariga, kui korduvad iga nelja aasta pärast. „Nupukad” kalendritegijad aga pääsesid sellest kerge vaevaga üle. Nad otsustasid viis ülejäänud päeva muuta revolutsioonilisteks pühadeks. Niisuguseid revolutsioonipühasid peetakse 1. ja 2. mail, 7. ja 8. oktoobril ja 22. jaanuar – Lenini surmapäev.

Labels: , ,

Labels: ,


Labels: ,


Labels: ,

napoleonn


Labels: ,

Napoleon, kes siis veel! 2


Labels: ,

Napoleon, kes siis veel!

Labels: , , ,

1926. a tõdemus - kehtib tänapäeval veel rohkemgi

Labels:

Tuesday, October 06, 2009

Reedel algab turnee

Contra, Pööloy Gläänz ja Aadu Sitapea 20 aastat

Üksikasjad plakati ehk flaiku peal

Labels:

Monday, October 05, 2009

Nagu kaks jalgpallurit


Contra, Tallinna linnapea


Edgar, Urvaste luuletaja

Labels: , ,

Nuneh - tore vana uudis, samas tänapäevane küllalt!

Võru Teataja 5.oktoober 1929
Nõiaring turbarabas
Kuidas Kõrgepalus turbaraba otsiti
Renditi ja kraaviti soo, ehitati isegi küünid peale, kuid siis selgus, et soos turvast polegi.
Juba paari aasta eest kuuldus hääli, et on tarvis ellu kutsuda Kõrgepalusse turbaühing. Et säärase ühingu vajalikkus igale mõistetav, siis oli loota ühingule elavat poolehoidu. Päähuvi oli siiski inimestel koondunud selle vastu, et millisest soost turbaraba renditakse, kuna teati, et lähedal sarnast sood ei ole. Lõpuks selgus, et ühinglased hra P-ga eesotsas olid selleks valinud Kõrgepalu as. ja Kaugiste-Loodi talu vahelise soo, kus kasvasid küllalt suured männad. Laiemas ringis tekkis kohe vastuhääli põhjendusega, et nimetatud soos turvas puudub, leidub vaid mättaid. Ühingu „hing” aga seletas siiski: „Noh, Samson (endine mõisaomanik) olla ütelnud, et selles soos veel parem sammal-turvas on, kui Sännas ja Tsoorus.” Kui tolkorral ajakirjanduses võrreldi sarnast tööd tühja koti püstiajamisega, said asjaosalised mehed ja isegi nende abikaasad selle üle väga vihaseks ja paistis, et näe, tahame väärtuslist ühingut aluspõhu saamiseks luua, aga rumalad ei saa aru j. n. e. Tea, kas vastaarvamisest või millestki muust tingituna jäigi ühing tolkorral ellukutsumata. Ent möödunud talvel teostus see siiski. Riigilt renditi ikkagi lahmakas nimetatud sood, pärast puudelõikust asjaalgatajad ehitasid isegi varakevadel küüni soosse ja kõikide kiuste taheti sealt turvast leida. Tänavu suvel kaevati liigete kulul ka magistraal-kanaal soost läbi ja siis alles hakati turbalõikusega peale. Ent siis tuli üllatus ning asjaomastele piinlikum silmapilk: turvast ei leidunudki nimetatud soos, vaid ainult kännumättad. Kui oli leitud ja nähtud seda päris oma silmaga, millisesse uperkuuti oli lennatud, lahkus mõnigi küüniehitaja, jättes soosse mälestuseks vaid hoone.
Eks see turbalugu tuleta kõigile meelde O. Lutsu „Ärimeestes” kirjutatud vabriku asutajate sissekukkumist! Sääl taheti leida liiva, kuid leiti turbaraba, ent Kõrgepalus taheti aga turbaraba, kuid leiti, noh, peaaegu liiv.

Labels: , ,