Contra -Urvaste süda

Sunday, November 07, 2010

Reportaazh Lindora laadast, poldki 28. oktoobril?

Võru Teataja 8. november 1920
Vastseliinast
Lindora laat, mis 2. novembril endise Vana kõrtsi juures tänavu jälle ära peeti oli ilusa ilma tõtu õige rahvarikas. Laadal kaubeldi peaasjalikult karielajate, lammaste ja sigadega. Karielajad olid õige hinnas, aga lambad olid odavad, siapõrsad koguni odavad. Neid oli võimalik 400 marga eest niisugune põrsas osta, mis üle 40 naela kaalus. Ka oli õige tubliste riide ja naha kraami Võrust ja Tartust müüa toodud, et aga nende hind liiga soolane, siis ostsid ennegi need, kellel riiet ehk nahka väga hädasti tarvis, ja sellepärast oli ostjaid õige vähe. Nagu varemalt, nõnda oli ka tänavu sellel laadal õige rohkesti purjus inimesi näha, kes õhtupoolel ka mitu lahingud ära pidasid.
-aimu-

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home