Contra -Urvaste süda

Wednesday, September 02, 2009

60 aastat tagasi: tollal sama tavaline uudis nagu praegu - ... astus Keskerakonda

Töörahva Elu 3. september 1949
Kulak kõrvaldati
Toimetusse saabus kiri, milles teatati kulak Kristjan Hernitsast, kes oli osanud end poetada maakonna täitevkomitee tööstuskombinaadi Veriora-Leevi osakonna teenistusse. Tegime kirjutises esiletoodud faktid teatavaks asjaosalistele asutustele.
Nagu nüüd tööstuskombinaadi direktor sm. F. Strelkov oma vastuses meile teatab, on klassivaenlase maskeerimiskatsed läbi kukkunud: ta on vallandatud kombinaadi teenistusest.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home