Contra -Urvaste süda

Monday, December 24, 2007

jõulujutte 80 aasta eest

Võru Teataja 24. detsember 1927
Võru õlletehas
Tehas asub Võrus Liiva tn. 24. On suurem, täielikum ja ainuke õlle tehas kogu Võrumaal. Tehas on rippumatu teistest s.a. töötab iseseisvalt ja ainult Eesti kapitaliga.
Tehas valmistab tuntud headuses õlut, peaasjalikult pilseni ja kabinetti. Tehas on asutatud õige ammu. Praegused omanikud omandasid ostuteel tehase ja selle järele kuuluva krundi endiselt omanikult. Remondi ja täiendamise järele algas tehas tegevust 1920. a ning on kujunenud elujõulisemaks tööstusettevõtteks.

Elu 24. detsember 1927
Sündimata pruut
Prantsusmaal elas noor tütarlaps, kena, rõõmus ja virk, igatepidi inimeselaps, kelle kohta ei kellelgi midagi halba polnud ütelda. Leidus ka noormees, kellele ta meeldis ja kes temaga soovis abielluda. Et ka neiul selle vastu midagi polnud, mindi preestri juure. Sääl aga nõuti sündimise ja ristimise tunnistust. Noormees esitas omad, neiu aga läks omasid otsima, kuna tal neid ei olnud. Kuid ta ei leidnudki tunnistusi. Arvati, et nad on kaduma läinud ja pöörduti ametiasutuste poole uute saamiseks, ent selgus, et tütarlapse sünd üheski pole märgitud. Paberite järele oli ta seega sündimata, kuigi linnaelanikud teda lapsepõlvest pääle olid näinud oma silmade all mängivat ja suureks kasvavat.
Tütarlapsel tuli pöörata kohtuvõimude poole tunnistuse saamiseks, et ta siiski siin ilmas on sääduse pärane kodanik.

Elu 24. detsember 1927
Papagoi auhaavajana
Austrias, Grazi linnas elab ilmasõja pensionär P. Kõrvalkorteris, mis võrdlemisi õhukese seinaga lahutatud p. omast, aga elab kauplusesell Jakob K. See tundis end haavatuna, et igakord, kui ta end oma toas veidigi liigutas, karjus korterinaabri papagoi: “Ole vait, sa täikott!” Jakob K. kaebas isand P. kohtusse auhaavamise pärast, sest tema arvates on omanik vastutav oma linnu häbematuse eest. P. ilmus kohtusse ühes oma papagoiga. Viimane ei lasknud asukoha auväärilikkusel põrmugi enese pääle mõjuda ja karjus kohtunikule varjamatult oma arvamuse: “Ole vait, sa täikott!” Kuid ka publik, kes selle energilise tervituse tagajärjel, sattus õige lõbusasse tujju, pidi omale laskma meeldida sama meelituse. Protsess lõppes mõlema poole leppimisega.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home