Contra -Urvaste süda

Wednesday, February 18, 2009

Rahvavaenuliku elemendi kottimine

Töörahva Elu 19. veebruar 1949
TOIMETUSE KIRJAKASTIST
Mis sünnib Taevaskoja lastesanatooriumis?
/---/
Võrumaa tervishoiuosakonnal ei ole mingit ülevaadet sellest, kes on need inimesed, kes kuuluvad nimetatud tervishoiuasutuse teenistusse. Osakonnas oldaks arvamisel, et lastesanatoorium allub tervishoiuministeeriumile, ja selle tõttu pole osakonnal selle Võrumaa territooriumil asuva tervishoiuasutusega vaja tegelda. Kasutades seda, et ministeerium on kaugel, osakond – muretu ja sanatooriumi juhataja dr. Lillevälja peab ennast „apoliitiliseks eriteadlaseks“, on Taevaskoja lastesanatoorium kujunenud rahvavaenulistel elementidele mugavaks pesitsemiskohaks.
Nõnda töötab sanatooriumis juba mõnd aega raamatupidajana Ants Kurvits. See mees on pärit talust, mis aktiivsete fašistide käsilaste majandina kuulus vähendamisele 5 hektaarile. A. Kurvitsa isa kannab vanglakaristust nõukogude korrale vaenuliku tegevuse pärast. Vähe sellest, et niisugune isik on pugenud nõukogude tervishoiuorganisse tööle, oma positsiooni kasutades on A. Kurvits oma isatalu ühtlasi suutnud sokutada sanatooriumi abimajandiks. Selles „abimajandis“ aga „töötavad“ A. Kurvitsa ema ja tädi. Okupantide käsilased ja nõukogude korra avalikud vaenlased on suutnud muretseda endale seega õige mõnusa elujärje!
Need ei ole ainukesed taolised näited Taevaskoja laste sanatooriumist.
Sanatooriumis töötab õena keegi Lilli Sova, kes on Viljandimaalt põgenenud suurtaluniku tütar, kelle isa on samuti nõukogude korrale vaenuliku tegevuse pärast arreteeritud. Kasvataja kohal töötab Leida Jõgi, kes ise on Suure Isamaasõja aaastail kandnud vanglakaristust. Ka kokaabi Pärja Lutsar on talust pagenud suurtaluniku tütar.
Nende isikute tegevusest lastesanatooriumis annab ettekujutluse juba see fakt, et eeskätt A. Kurvitsa ja L. Sova initsiatiivil on sanatooriumisse sisse seatud kord, kus ükski ravil viibiv laps ei saa koju kirjutada, ilma et kiri eelnevalt läbi ei tsenseerita …
Millal asub Võrumaa TSN Täitevkomitee tervishoiuosakond Taevaskoja lastesanatooriumi puhastama rahvavaenulisest elemendist.
V. Talu

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home