Contra -Urvaste süda

Monday, November 24, 2008

Söögi-isuks

Võru Teataja 24. november 1928
Kas võib kaupluses koer letil istuda
Mitmel pool nii maas kui linnas võib kauplustes näha koeri oma poriste jalgadega pakkimispaberite pääl istumas. Säält võetakse paber ja pakitakse sellesse toiduained. Niisugune väärnähtus on kaubatarvitajate poolt nurinat esile kutsunud.

Labels: ,

1 Comments:

Post a Comment

<< Home