Contra -Urvaste süda

Friday, January 21, 2011

Seiklus koeraga

Katkestasin täna oma 25 km ringi kentsakal põhjusel. Umbes 10 km peal liitus minuga üks koer ja 10 km hiljem oli ta minuga endiselt koos ja ma pagesin Urvaste seltsimajja, et teda lahti raputada.
Õnneks selgus õhtuks, et ta liitus minuga siiski oma kodu ligidal ja ei olnud nagu ma kartsin, kuskilt autost teele poetatud.
Olin kõik see 10 km nii mures tema pärast, et ei pannud tähelegi, kuidas mäed ja kilomeetrid selja taha jäid. Tempo oli vist aeglasem, kui kuu aega tagasi, ehk seepärast polnud ka eriti väsinud. Homme suusatama, kui vähegi aega on.

Labels: , ,

1 Comments:

 • Ka varem on koer ennast mulle sappa haakinud, tookord vormus see ka jutukeseks.

  BIMBU

  Varrahummogu tulli kõrdsist. No nigu iks aig-aolt. Vahe inne tuun, et ma ess ole ütsi, mulle oll innäst perrä haaknu üts Bimbu.
  Tõtõtst om nii, et bimbudess kutstas tütarlatsi, a määndsit, ma ei tiiä. Tiiä inne et egätütte ei kutsta.
  A nii häste mul tegelt iks ess ole lännü, et ma ütarlatse perrä kõndma oless saanu. Piat märkmä, et mõnd pinni kutstas ka Bimbuss. Näütüses kõrdsipedäjä umma, tuudsammma, kes mu perän jõlkse. Suurembat sorti, ei tiiä, kas ta määnestki tõugu ka oll, aga egästahes oll ta takan mul nigu puuk.
  Bimbu kas saat kodo, käräti. Ta ess kulle, vai õigembide kullel mu ärr ja jäi esiki saisma, a ku ma edesi astse, oll ta pia jälleki oleman.
  Nii ta um. Olt pini vasta hää, annat talle lavva päält uma õlleampsust alale jäänu kundikese ja perän olt takka hädän. Tuu pääle või üüldä, et kui oless tuu kundikese livva pääle jätnu ja lasnu kõrdsipedäkil hindäl otusta, kas na andva tuu pinile va kassile vai muperäst lehmäle - oles hätä hulka vähämb olnu.
  No määndsegi külapini rüükva, vast jääs naide manu nuuskma, ja ma saa Bimbu iist minemä. Ei kuiki, kullõl inne nä ärr ja lasse nigu vana sõber kõrval edesi. Hummok läts valgembass, pää läts tsipa selgembass ja tulli arvusaamisele, et ei ole ma taale pinile küll määnestki kunti andnu, mul ei oleki rahha, et hindäle kõrdsun olle kõrvale viil süvvä osta. Ai jo hoobis ütele tütarlatsele ligi, ma ei tiia, kas tuu tütarlats oll bimbu, a tuul inämb määnestki vahet ess ole ka. Tuu bimbu vai tütarlats tuu om ütskõik - nii nigu tuul imätsel oll must ütskõik - ta kai must müüdä ja et tõist asja tetä, süütse lavva päält Bimbupinni. Ja pini arvas tuust, et ma sääl plikäbimbu kõrval ole niisamute ta sõbõr, kes süvvä and..
  A süümise tulemusess on varramb vai hildamp sitmine ja Bimbu kükäski tii viirde sittma. Nu taa om mu suur võimalus, juuske Bimbul iist ärr, nikakuta situs. Et sis ta mulle inämb perrä ei viisi tulla. A Bimbu uma nellä kipõ käpaga vaot tuulegi unistusele uma pitseri.
  Lauri mant müüda kõnden käve laudauss - kolks! No mis sa kostad, kell om puul viis hummugu ja na tegutsese. Ei nimä vist makaki. Muiduki, mis ma tan iks plõksi, na kaesse ju ka säält lauda usse vahelt, et kae - taa ei makaki üüse,a määnestki tüüd ka ei tii. A tuu om muiduki hää, et na tallu pedävä, selle, et ma saa iks ka vahepääl Lauri käest võidu, piima ja lihha osta. A niipallu ma taad ka osta ei jõvva, et taad suurt Bimbut ärr süüta, nii et tä vitaalne püsüssi . Ma piass taast iks inne kodo valla saama, ta süü mudu latsi süügi käest ärr, hindä uma viil takkaperrä.
  Kõge kimmämb om astu, astu, astu, astu… Kreeka vana-ao jutun oll üts nuur miis, kes lasti uma pruudiga põrgost vällä säändsel tingimisel, et tä lask pruudil sällä takan kõndi ja taade ei kae.
  Ma sis muudku lätsi ja lätsi ja lätsi. Takka ess kae, kreekamehel oll ju mu mäletämist müüda tuu afäär sitaste lõppenu. Pikapääle nakaski tunduma, et ma olegi ütsinda jäänu. Esiki tsipa kahju, ma olli joba stsenaariumit sinnamaale arendanu, et tule hummogu ülesse ja Bimbu sais rõõmsale mu usse takan. A nüüd jääs tuu lugu kuiki poolikuss, jõudse vaivalt mõõlda - ja juba kuulsegi sällä takan tutvat tehkmist.


  .

  By Blogger konnula contra, at 10:50 AM  

Post a Comment

<< Home