Contra -Urvaste süda

Monday, October 18, 2010

Deklamatsiooni algtõed

Töörahva Elu 18. oktoober 1960
Abiks deklamaatorile
KUIDAS VALIDA REPERTUAARI
/---/
Isikliku repertuaari valimist peab teostama kergematelt paladelt järk-järgul raskematele üle minnes. Algaja deklamaator ei tohiks algul valida teoseid, mis talle on ilmselt rasked, milliste kirjanduslik vorm on nõudlik ja keerukas. Raskematele teostele võib deklamaator tähelepanu pöörata üksnes siis, kui tal on olemas juba suur praktika ja vastavad kogemused. Suurte ja tundeküllaste palade haaramine võib kogemusteta ja eelteadmisteta deklamaatori viia võltspaatoseni ja häälega ilutsemisse. Ei tohi unustada, et deklamaator on ikkagi ainult jutustaja, mitte näitleja. On näiteks mõttetu algajal deklamaatoril hakata õppima katkendeid „Kalevipojast“, olgugi et see on tervitatav nähe seoses eeloleva eepose sajanda aastapäevaga. See ülesanne jäägu neile, kel on enam kogemusi. Tihti kipuvad algajad deklamaatorid jõudu katsuma M. Gorki „Tormikotkaga“, Fr. Tuglase „Merega“ või Majakovski loominguga. Võib päris kindlalt ette öelda, et algaja puhul need katsed täielikult ebaõnnestuvad. Esialgse repertuaari peaks koostama J. Liivi, A. Haava, J. Kaidla jt. lihtsate ja südamlike värssidega.
/---/
R. ADELMANN

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home