Contra -Urvaste süda

Friday, November 16, 2007

võrru planeeriti trammi

17. november 1927
Kas trammiühendus jaamaga?
Kivitee tuleb tuleval suvel parandusele
Võru linna ja raudteejaaama ühendav tee on alati valulapseks sõitjate silmas olnud. Liikumine nende kahe punkti vahel on võrdlemisi suur ja selletõttu puruneb tee sillutus varsti aukliseks. Praegu on see teeosa eriti halvas seisukorras, nii et läbipääsemine päris raske.
Maavalitsus ongi oma tuleva-aastasesse töökavasse võtnud kivitee uuesti-sillutamise kuni Võru jaamani. Ei ole ainult kindel, kuidaviisi läbi viia sillutus. Kui teed parandada endisel kujul, s. o. prügikividega, siis on kindel, et aasta jooksul tee jällegi läbi kulub. Eriti lõhub teed igaaastane suurvesi, mis teepõhja pehmeks võtab.
On kõneldud tee asfalteerimisest, mis vist küll kõige kohasem tee parandusviis. Mujal on juba küllalt katseid tehtud teede asfalteerimisega ja küllalt häid tagajärgi saavutatud. Asfaltteed oleks edaspidi võimalik kergesti korras hoida.
Linna ja raudteejaama ühenduse hõlbustamiseks oleks edaspidi veel üks moodus. Nimelt on linna välislaenu küsimuse üleskerkimisega kõne alla võetud ka trammi ehitamise küsimus.
See on küll esialgu ainult unistus, mis reaalseks saamisel suuri kulusid ja eeltöid nõuab, kuid võimatu igatahes mitte.
Kui linna piirkonda tõesti laiendatakse, nii et ta edaspidi kuni uute sõjaväe kasarmudeni ulatab, siis planeeritakse ka Võrusoole tänavad. Arvatavasti ulatuks siis praegune Jüri tänav otsejoones kuni raudteejaamani. Seda uut tänavat mööda olekski hea sisse seada korralik ühendus jaamaga trammi näol. Maksma võiks see minna ligikaudu 25. milj. marka, kui arvesse võtta neid summasid, mis Tallinn oma trammiühenduste sisseseadmiseks kulutas.
Iseküsimus on, kas liin enese praegu ära tasub. Kuid arvesse võttes järjest suuremat rahva koondumist jaama ümber suurte sõjaväe kasarmude tõttu, peaks liikumine linna ja jaama vahel küllalt suur olema. Välislaenu tegemsie puhul tuleb ka see küsimus arvatavasti tänaõhtusel linnavolikogu koosolekul arutusele.


PS: Järgmises numbris volikogu jutus enam trammist juttu ei olnud. Küll vabastati Valga-Võrumaa karskuspäev lõbustusmaksust.

Labels:

2 Comments:

  • This comment has been removed by a blog administrator.

    By Anonymous Anonymous, at 7:44 AM  

  • Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

    Я Мэвис Калос, представитель Aiicco страховой PLC, мы выдаем кредит на индивидуальных различий с доверием и чести. мы даем кредит по ставке 2%. если вы заинтересованы любезно связаться с нами по этой электронной почты компании: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) в настоящее время приступить с кредита документа о передаче ок. если вам нужно кредит создать компанию или школу, Вы очень добро пожаловать в Aiicco страховой ПЛК. Вы также можете связаться с нами по этой электронной почте: (amaah.credit.offer@gmail.com). мы можем перечислить любую сумму вы запросили для до недели.

    By Blogger Unknown, at 10:44 AM  

Post a Comment

<< Home