Contra -Urvaste süda

Wednesday, November 28, 2007

Abielu pikendab eluiga - vastab tõele, minu eluiga on juba 7 aastat pikenenud, võin dokumentaalselt tõestada

Elu 29. november 1927
Abielu pikendab elu kestvust
Tähtsam elupikenduse faktor
Kõikides maades, kus peetakse statistikat, on juba ammust saadik surevustabelitega kindlaks tehtud, et arvamine, et abielu eluiga pikendab, täiesti õige on. Ka uuemad statistilised andmed Saksamaa kohta tõendavad seda arvamist. Keskmine elulootus (see elukestvus, mida loodab teatavas vanuses olev isik veel elada), on ühel 20-aastasel tervel mehel 38,8 aastat (keskmine vanadus nii 58,8 aastat); 20-aastase abiellunud mehe elulootus on 45,2 aastat, nii on tema keskmine vanadus 65,2 a. Keskmine elulootus on 30-aastasel vallalisel mehel 30,7 aastat, abiellunud mehel 36,7 aastat, 40-aastasel vallalisel 23,6 aastat, abiellunud 28,2 aastat. Ja sarnane vahe elupikkuse juures ulatub kuni hilise raugavanaduseni.
Ka naiste juures on abiellunul suurem lootus kauem elada kui vallalisel. 20-aastase vallalise naise elulootus on 43,7 aastat, abiellunul aga 46,1 aastat. Ja nii läheb umbes sarnane vahe edasi kuni hilise vanaduseni.
Ainult noorematel, 18 ja 20 aasta vahel, on vallalistel suurem elulootus. Siin jäävad abiellunud just raskete sünnituste pärast vallalistest maha.
Abiellunute elu pikenemist kaaludes tuleb tähele panna, et ka kehaliselt alaväärtuslikkude, haigete isikute juures sama väide maksab, mida ka vallaliste statistika tõendab. Nii tuleb meditsiinide vaadete järgi lugeda tähtsaks elupikenduse faktoriks.

Labels:

1 Comments:

  • Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

    Я Мэвис Калос, представитель Aiicco страховой PLC, мы выдаем кредит на индивидуальных различий с доверием и чести. мы даем кредит по ставке 2%. если вы заинтересованы любезно связаться с нами по этой электронной почты компании: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) в настоящее время приступить с кредита документа о передаче ок. если вам нужно кредит создать компанию или школу, Вы очень добро пожаловать в Aiicco страховой ПЛК. Вы также можете связаться с нами по этой электронной почте: (amaah.credit.offer@gmail.com). мы можем перечислить любую сумму вы запросили для до недели.

    By Blogger Unknown, at 10:35 AM  

Post a Comment

<< Home