Contra -Urvaste süda

Monday, September 03, 2007

ajalehe iks võlssva

Võru Teataja 3. september 1927
Rõuge õudsed sündmused Tallinna ajalehtede veergudel.
“Mees suri, naine jäi nõdrameelseks. Lapsed uppusid kaevu.”
Säärase õudse päälkirja all toob üks pealinna leht kolmapäevases numbris teate Rõugest, Võrumaalt. Sõnum on antud üksikasjalikult, nii et kirjasaatja pidi loo sündimissilmapilgul juures olema. Sõnum ise käib järgmiselt:
Laupäeval 27. aug. keskpäeval tundis Rõuges Karja talu maal elav popsnik Peeter Palu kodus istudes ja ajalehte lugedes, imelikku järsku peapööritust, millele pooletunni pärast seltsis südamerabandus ja äkiline surm. Naine, Emma ehmatanud nii, et nõdrameelseks läinud, pealisriided seljast maha ajanud ja särgiväel metsa põgenenud, kust ta alles õhtul kätte saadud, aga päris nõdrameelsena, nii et tuli edasi saata Tartu vaimuhaigete majja.
Kaks paariaastast poeglast, kes üksipäini jäid, olid aga toast ise välja tulnud ja mõlemad madalast, kaaneta kaevuraketest alla kaevu kukkunud, kust nad otsimise peale uppunult üles leitud. Mees oli juba varem südamehaigust põdenud. Vanaks sai ta 41 a. Naine oli varem jälle nõdrameelsuse tundemärke avaldanud. Ta on 29-aastane. Abiellunud on nad umbes viie aasta eest. Tol korral olnud nad Kambja pool talupidajad. Talu tuli aga mehel teise eest käemeheks olles, 3 aasta eest oksjoni teel käest ära anda.
“Iha”
Samasisuline teade on ka “Sakalas” ja “Elus”.
Kuid kõiges selles ilusas sõnumis pole rohkem tõtt, tähendab meie Rõuge kirjasaatja, et Rõuge asub Eestis, Võrumaal ja päälinna ajalehest maaalaliselt kaugel, mispärast võib siis ka niisuguseid asjakesi välja mõelda ja nagu juhtunud tõsiasja edasi anda.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home