Contra -Urvaste süda

Sunday, January 25, 2009

Siuke kummaline lugu ka 80 aasta eest

Elu 26. jaanuar 1929
Hällilapse suurune liisupoiss
Täisealine inimene, kuid on hällilapse suurune
Neil päevil pidi ilmuma kutsealusena rahvaväekomisjoni Sangaste Kubja-Peetri väikemajas elutsev R.L., kes on sündinud 1906. aastal. Vallavalitsus aga saatis teate, et nimetatud isik on täielik degeneraat ja ei saa ilmuda. Ta ei kõnni, ei kõnele ja on hällilapse suurune, ka süüa ei saa ta ise, vaid teda peab toitma ja peab ka alalist järelvalvet tema üle pidama. Lebab ta selleks ehitatud vankris. Tema komisjoni toomist oleks pidanud toimetama kaks meest. Vallavalitsus arvab, et Valka toimetamine võib väiksele kodanikule hädaohtlikuks saada ja palub rahvaväe ülemat R. komisjoni mitte kutsuda.

Labels: ,

2 Comments:

  • Ikka läbi aegade on igasuguseid asju mõeldud välja selleks, et sõjaväeteenistusest kõrvale hoida.
    Ei teagi kas nüüd uskuda seda lugu tõeks või pidada väeteenistusest kõrvalehoidja kavaluseks, kes mõtles lasta enda asemel hällilast komisjonile esitada.

    By Anonymous Anonymous, at 3:43 AM  

  • Kurat, ma ei tulnud selle pealegi

    By Blogger konnula contra, at 9:18 PM  

Post a Comment

<< Home