Contra -Urvaste süda

Sunday, February 13, 2011

Abiellu ainult tervena?


Võru Teataja 14. veebruar 1921
Kodanlik abielu Lätis.
Asutav kogu võttis vastu abieluseaduse, millega kodanlik abielu Latvias sisse seatakse. Abiellu astujad peavad oma allkirjadega tõendama, et nad terved on. Mis puutub abiellu astumise talitusesse, siis jätab seadus abiellu astujale vabaduse kodanluse või kiriklise viisi vahel valida.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home