Contra -Urvaste süda

Sunday, March 28, 2010

Peol tantsiti mütsideta!

Võru Teataja 29. märts 1930
Joodikud boikoteerivad karsklaste pidu.
Tsolgos tantsiti kord ilma mütsideta ja suitsetamata.
Pühapäeval oli Tsolgo karskustoimkonna korraldusel pidu. Tegelased olid kõik pääle ühe võrulased, nii et ettekanded osutusid külakostiks, millega rahule võib jääda. Kord oli parem, kui senistel pidudel. Ei suitsetatud saalis, keegi ei tantsinud mütsiga ega polnud ka joobnuid inimesi näha. Kõik need nähted on nagu enesest mõistetavad olnud varem. Huvitav oli, et tuntuimad napsisõbrad, kes küll alati iga peo võõrad on, puudusid karsklaste peolt. Kuuldavasti oli neil „oma pidu“.
Järgmise peo korraldab noor Spordiühing 6-dal aprillil. Mängitakse A. Kitzbergi „Neetud talu.“

Labels: ,

2 Comments:

Post a Comment

<< Home