Contra -Urvaste süda

Monday, January 18, 2010

Valla "suuremeelsus"

Postimees 19. jaanuar 1930
Uue-Antsla vallavaese abiraha.
Elamiseks vähe, suremiseks palju.
Läinud aasta kevadel pööras 73 aastane Liisa Pundetokk, kes arsti poolt juba kümne aasta eest täiesti tööjõuetuks tunnistatud, Uue-Antsla vallavolikogu poole abisaamise palvega. Vallavolikogu oli „suuremeelne“ ja määras palujale terve krooni kuus. Seda oli elamiseks vähe, suremiseks aga palju ja sellepärast ei jäänud eidel muud üle, kui abipalvega kohtu poole pöörata. Rahukohtunik aga leidis, et vallavolikogu on muutnud vahepeal oma otsust ja määranud abipalujale 1,50 kr. kuus. Sellepärast jättis ta kaebuse tagajärjeta.
Riigikohus aga tühistas selle otsuse, leides, et rahukohtunik oleks pidanud kaaluma, kas 50 sendi võrra kuus tõstetud abirahaga, on vanaeide palve niivõrd rahuldatud, et kaebuse alus on ära langenud. Ainult see asjaolu, et kaevatud otsuses on pärastpoole mõnesugune muutus ette võetud, ei anna veel küllaldast alust kaebuse tagajärjeta jätmiseks.

Labels: ,

2 Comments:

  • 1 kroon oli 1930-ndate keskel umbes 1/100 korralikku kuupalka (100 krooni).

    Ehk siis kui tänapäeval korralikuks kuupalgaks nimetada 15 000 kr neto, siis oleks eidele antud raha vaste täna 150 kr.

    Vähe jah!

    By Blogger wr, at 4:25 PM  

  • suremine on tänapäevalgi kallis lõbu, odavam on elada

    By Blogger hüüdja hääl oaasis, at 10:28 PM  

Post a Comment

<< Home