Contra -Urvaste süda

Sunday, November 29, 2009

Isegi kojanaine oli jõuetu!!! Võeh, olid ajad ...

Võru Teataja 30. november 1929
Õpilane valitseb kooli
Koolijuhataja ei saa õpilastega enam toime
Isegi kojanaine oli jõuetu
Hiljuti juhtus suuremas T. valla koolis kummaline lugu. Kellegi viienda klassi õpilasest leiti, et ta õppeainetes enam teistega ühes ei jaksa õppida, ning koolijuhataja käskis õpilasel neljandasse klassi asuda. Õpilane aga keeldunud demonstratiivselt sarnast käsku täitmast. Koolijuhataja ei olnud sellega päri ja kutsus kojanaise enese abiks. Kojanaine ilmunudki valge rätiku ja põllega klassiruumi, võtnud poisikese kuue siilust kinni ja sõnanud: „Pojakene, lääme no minema! Egä seaduse vastu iks olla saa.” Pojakene jäi aga vaid vihaselt kojanaise otsa vahtima, nii et seegi pidi pühalikult lahkuma ja õpilane jäigi esialgu endisse klassi edasi. Et poisikesel õigus oleks või mitte, selle jätame kõrvale, põhjusel, et lapsel on ikka tembud. Aga, et lapsed sarnaseid vaateid omavad selle kooli õpetajailt, seegi pole uudis. Mujalpool kantakse hoolt, et kooliruumid oleks vabad simmani haisust, siin aga päris arendatakse seda maskipidude ja igasugu labaste õhtude kaudu. Soovib aga mõni haridusline ühing ruume, siis vastatakse, et ruume kooli juuresoleku jal kellelegi kasutada ei anta.

Labels:

1 Comments:

Post a Comment

<< Home