Contra -Urvaste süda

Tuesday, July 15, 2008

Kas teie teate?

Töörahva Elu 16. juuli 1968
Repliik
Kaks turisti ei teadnud...
Rajooni looduskaitse komisjonile saabus akt. Miilitsa nooremleitnant H. Mäesalu tabas kaks turisti Ukrainast, Lianna Bogoslovskaja Bugi linnast ning Galina Podinskaja Kiievist, kui nad Kubija järvel valgeid vesiroose noppisid. Neid kaunitare on sinna nagunii ääretult vähe järele jäänud, nii et pealiskaudselt vaadates ei märka ühtegi.
Miilitsatöötaja küsimusele, miks külalised meie loodust rüüstavad, vastasid mõlemad:
“Me ei teadnud...”
Nii on öelnud väga mitmed, kellel on vesirooside kitkumise pärast olnud pahandusi, keda on tahetud trahvida. Mitteteadmine pole vabandus. Aga siiski. Võib-olla mõnes teises liiduvabariigis pole valge vesiroos tõepoolest nii hävimisohus, kui meil. Miks pole kusagil väljas silte, et vesirooside noppimine on keelatud?
R: MÄNDLA

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home