Contra -Urvaste süda

Sunday, October 14, 2007

oeh imet, võeh imet

Elu 15. oktoober 1927
Uus setu eepos
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul 9. skp. Tartus esines Paulopriit Voolaine suure üllatusega. Ta on Setumaalt kaasatoonud uue senitundmatu eepose või poeemi, millega ta koosolijaid tutvustab. 384 leheküljelise poeemi päätegelaseks on Peko, kes esineb nagu mingisuguse setude Kalevipojana. Poeem annab uue tunnistuse setude luulelennust. P. Voolaine võrdleb eepose autorit, lauluema Anne Vabarnat Homerosega. Ei ole Eestis ega võõrsilgi enne nii palju rahvaluule aineid ühe isiku suust üleskirjutatud, kui Anne Vabarnalt.
P. Voolaise kõnet kuulati innukalt.

Labels:

3 Comments:

Post a Comment

<< Home