Contra -Urvaste süda

Thursday, July 26, 2007

kui sõda ligines Eestile

31. august 1917
Võru Teataja toimetusele tulnud kiri

Teie olete juba kahes lehes kirjutanud sõjapõgenemisest, et soovitav oleks kodumaale jääda. Nüüd on sõna vabadus, nüüd võime mõne sõna vastu kirjutada.
Väga õige on, et oma kodumaale tuleb jääda, aga kes meid siia jätab. Vaenlasest ei ole meil nii suurt hirmu, aga omad sõjaväed ajavad meid siit minema.
Võtame näiteks kuramaalased. Ega kuramaalasedki häämeelega ei põgenenud, aga sõjaväed läksid tuppa, ajasid inimesed välja ja panid majale tule otsa. Palume täielikumat seletust oma kodukolde juurde jäämise üle, ja kui valitsus neile juhtumistele piiri paneb, siis võib jääda kodumaale.
Jaan Ernits, Võrus

Labels:

1 Comments:

  • Nõuame jah seletust. Ja sõna on kah täiesti vaba. Kuramaalased, vanad peded, kutsusid sõjaväed häämeelega tuppa, jootsid purjokile ja tegid neile dedovšiinat tagant. Kui valitusus ükskord jälle piirivalvureid paneb, siis kodumaa neid ei unusta.

    Uunomauno Kesselring
    kindralmajor
    (valitud teosed p1, d2)

    By Blogger Kessu, at 2:27 PM  

Post a Comment

<< Home