Contra -Urvaste süda

Friday, November 26, 2010

Rahareform 80 aastat tagasi

Võru Teataja 27. november 1930
Rahad muutuvad jälle teistsuguseks.
Valitsus kinnitas uue rahasüsteemi.
Nagu juba varem teatatud, kinnitas vabariigi valitsus meie rahasüsteemi.
Kõige pealt muutub metallrahade nimihind. Senised 3-sendilised metallrahad kõrvaldatakse ringvoolust, nende asemele lüüakse 2-sendilised. Samuti kaovad liikvelt 25-sendilised metallrahad, mille asemele lüüakse 20-sendilised. 1-kroonilised metallrahad kavatseti varem lüüa hõbedast, nüüd on aga otsustatud selleks otstarbeks tarvitada muud metalli. 2-kroonilised vahetusrahad jäävad esialgu liikvele.
Pääle nende kavatsuste on veel teisi kavasid. Kõigepealt kavatsetakse asendada 5-margased metallrahad 5-sendistega. Kuid uue kava kohaselt tulevad uued 5-sendised metallrahad punasest metallist. Suurus võrduks praegustele 5-margastele, värv praegustele 1 sendistele.
Järgneksid 10-sendilised, mis juba valgest metallist lüüakse. Kuid uued 10-sendised metallrahad tulevad märksa väiksemad kui praegused 10-margased – uue 10 sendise suuruseks jääb praeguse 1 margase suurus. 10-sendistele järgnevad 50 sendised rahad, suuruselt praegune 10-margane.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home