Contra -Urvaste süda

Monday, February 08, 2010

Hehee, tänapäeval lihtsam - vallalehes sünnipäevad ju kirjas!

Võru Teataja 8. veebruar 1930
Elukutselised sünnitajad Hurmis
Sünnipäevapidud on siin joomiste ettekäändeks
Hurmis on hoogu võtnud alalised sünnipäeval käimised. Salkkond noori inimesi, umbes 8 meest ja samapalju naisi on omaks pühaks kohuseks seadnud kõikide ümbruskonna inimeste sünnitamise. Et Hurmi külas kaunis rohkesti inimesi elab, siis ka pikka vahet ühest pidust teise ei olegi. Vanemad inimesed, kellele niisugune mõttetu prassimine ei meeldi, on väga pahased sarnaste ümberhulkujate pääle. Ühele noormehele on kohuseks tehtud vallamajast järele vaadata, kunas kellelgi see tähtis päev on. Siis klapitakse juba kokku, tuuakse viina ja vaatamata sellele, et paljud peost suhu peavad elama, läheb prassimine lahti. Häälte seadmata lõõtsmooniku ja häälest läinud lauljatekisa on varsti ümbrus täis. Üks sarnane sünnipäeva pidamine lõppes hiljuti Rikka talu rehes, kust majarahvas hommikul puruväsinuid paarikesi ja laialiloobitud riidehilpe leidis.
Hurmi elukutselisi sünnipäeval käijaid vaadeldes, paistab nii, nagu ei väsiks armastus iial ära…

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home