Contra -Urvaste süda

Monday, October 05, 2009

Nuneh - tore vana uudis, samas tänapäevane küllalt!

Võru Teataja 5.oktoober 1929
Nõiaring turbarabas
Kuidas Kõrgepalus turbaraba otsiti
Renditi ja kraaviti soo, ehitati isegi küünid peale, kuid siis selgus, et soos turvast polegi.
Juba paari aasta eest kuuldus hääli, et on tarvis ellu kutsuda Kõrgepalusse turbaühing. Et säärase ühingu vajalikkus igale mõistetav, siis oli loota ühingule elavat poolehoidu. Päähuvi oli siiski inimestel koondunud selle vastu, et millisest soost turbaraba renditakse, kuna teati, et lähedal sarnast sood ei ole. Lõpuks selgus, et ühinglased hra P-ga eesotsas olid selleks valinud Kõrgepalu as. ja Kaugiste-Loodi talu vahelise soo, kus kasvasid küllalt suured männad. Laiemas ringis tekkis kohe vastuhääli põhjendusega, et nimetatud soos turvas puudub, leidub vaid mättaid. Ühingu „hing” aga seletas siiski: „Noh, Samson (endine mõisaomanik) olla ütelnud, et selles soos veel parem sammal-turvas on, kui Sännas ja Tsoorus.” Kui tolkorral ajakirjanduses võrreldi sarnast tööd tühja koti püstiajamisega, said asjaosalised mehed ja isegi nende abikaasad selle üle väga vihaseks ja paistis, et näe, tahame väärtuslist ühingut aluspõhu saamiseks luua, aga rumalad ei saa aru j. n. e. Tea, kas vastaarvamisest või millestki muust tingituna jäigi ühing tolkorral ellukutsumata. Ent möödunud talvel teostus see siiski. Riigilt renditi ikkagi lahmakas nimetatud sood, pärast puudelõikust asjaalgatajad ehitasid isegi varakevadel küüni soosse ja kõikide kiuste taheti sealt turvast leida. Tänavu suvel kaevati liigete kulul ka magistraal-kanaal soost läbi ja siis alles hakati turbalõikusega peale. Ent siis tuli üllatus ning asjaomastele piinlikum silmapilk: turvast ei leidunudki nimetatud soos, vaid ainult kännumättad. Kui oli leitud ja nähtud seda päris oma silmaga, millisesse uperkuuti oli lennatud, lahkus mõnigi küüniehitaja, jättes soosse mälestuseks vaid hoone.
Eks see turbalugu tuleta kõigile meelde O. Lutsu „Ärimeestes” kirjutatud vabriku asutajate sissekukkumist! Sääl taheti leida liiva, kuid leiti turbaraba, ent Kõrgepalus taheti aga turbaraba, kuid leiti, noh, peaaegu liiv.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home