Contra -Urvaste süda

Tuesday, May 20, 2008

kirjanik kolis maale

Võru Teataja 19. mai 1928
Roht harib põldu
Kirjanik Richard Roht, kes juba ammu soovis omale asunduskohta Sangaste mõisast, on selle nüüd kätte saanud. Koht asub Sangaste mõisa lähedal ilusa järve kaldal ja on 15 ha suur, hooneid sellel krundil ei ole.
Koht anti R. Rohtile tähtajaliseks kasutamiseks. Põllutööministeeriumis oodatakse huviga, kas kirjanikust saab põllumeest.

Labels: , ,

2 Comments:

Post a Comment

<< Home