Contra -Urvaste süda

Friday, August 03, 2007

võru teataja 4. august 1927

Lätlased on imelikud mehed
Nõuavad ühte vedurit omale.
Võnnu juurdeveo raudteeselts nõuab Eestilt tagasi ühte kitsaroopalise vedurit, mis Vabadussõja ajal1919. a Eestisse olla jäänud. Iseäralikule palvele oli juurde lisatud ka veduri tüüp ja number. Teedeministeerium leidis aga, et tähendatud palvet võimalik täita ei ole, sest asi ei ole sugugi nii nagu Läti raudteeselts arvab olevat. On nimelt kindlaks tehtud, et kõnesoleva veduri võtsid enamlastelt ära meie väed ja sama vedur oli veel ka pärast seda kuni 1923. a meie kitsaroopalise soomusrongi teenistuses.


Lehe reklaam

Nagu maa all elavad inimesed, kus puudub majas rahvameelne ajaleht “Võru Teataja”.
Suured pealinna lehed on praegusel kehval ajal kallid ja töökal Võrumaa mehel ei ole nii palju aegagi, et neid läbi lugeda.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home